Dzień: 2022-06-09

50-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego50-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego

W roku jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej (2022 r.), piękną rocznicę tj. 50 lat istnienia, obchodzi Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.