Dzień: 2022-07-05

INFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracyINFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracy

Przed 1 stycznia 2022 r., a więc w czasie obowiązywania przepisów regulujących kwestię działalności OSP na łamach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, możliwość zwolnienia członka OSP od pracy nie wynikała wprost z przepisów ustawy.