Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” post thumbnail image

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach 25 marca 2022 r.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W gminnych eliminacjach wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Lubaczów, podzieleni na dwie kategorie wiekowe. W grupie pierwszej rywalizowali uczniowie z klas od I do IV, w grupie drugiej z klas od V do VIII.  Turniej składał się z części pisemnej i ustnej. Do eliminacji ustnych z największą liczbą punktów zakwalifikowało się 5 osób z grupy pierwszej i 5 osoby z grupy drugiej.

Wyniki rozgrywek finałowych przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa I-IV

  1. Michał Misztal – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie,
  2. Adam Deneka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej,
  3. Szymon Antosz – Szkoła Podstawowa im. Poety Ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej.

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa V-VIII

  1. Nikola Huk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,
  2. Serafin Czarny – Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu,
  3. Kamil Rozwód – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej.

Dwóch laureatów z każdej grupy wiekowej weźmie udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w kwietniu br. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i upominki, natomiast zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wójt Gminy Lubaczów pogratulował zwycięzcom turnieju oraz wszystkim uczestnikom, życząc im kolejnych sukcesów. Słowa podziękowania skierował również w stronę opiekunów uczniów oraz komisji sędziowskiej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju.

Głównymi Organizatorami wydarzenia była Gmina Lubaczów i Związek Gminny OSP RP w Lubaczowie.

źródło: Gmina Lubaczów

Zobacz także:

Komunikat MSWiA na temat dystrybucji jodku potasuKomunikat MSWiA na temat dystrybucji jodku potasu

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego