Opublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSPOpublikowano rozporządzenie dotyczące świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczychZasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych

W związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP w dniu 3 lutego 2022 roku zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 rINFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

INFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 rINFORMACJA w sprawie finansowania działalności OSP według stanu prawnego ze stycznia 2022 r

Art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wprowadza generalną zasadę, że koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: