Lubaczów998 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadaje:

  1. Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,
  2. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
  3. osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
  4. przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
  5. pracownikom Związku OSP RP,

– z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP

Osoba wyróżniona otrzymuje medal i dyplom, potwierdzającą jego nadanie.

Osoby, instytucje i organizacje społeczne przewidziane do nadania medalu powinny posiadać Złoty Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) winny posiadać 75-letni staż swojej działalności.

Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki oraz baretki.