Lubaczów998 “Strażak Wzorowy”

“Strażak Wzorowy”

Odznaka „Strażak Wzorowy” – jednostopniowa odznaka nadawana przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z jego własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP.

Odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

Odznakę „Strażak Wzorowy” prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP nadaje osobom które:

  1. złożyły ślubowanie,
  2. uzyskały wyszkolenie odpowiadające pełnionej funkcji,
  3. posiadają co najmniej pięcioletni staż działalności w OSP.

Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę oraz legitymację lub dyplom, potwierdzającą jego nadanie.

Odznakę nosi się na środku między guzikiem klapy a dolną krawędzią prawej, górnej kieszeni kurtki mundurowej.