Lubaczów998 ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP  odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Osoba lub instytucja przewidziane do nadania Złotego Znaku Związku OSP RP powinny posiadać Złoty Medal “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, może odstąpić od warunku posiadania Złotego Medalu “Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złoty Znak Związku OSP RP Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadaje:

  • Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,
  • oddziałom i działaczom Związku OSP RP,
  • funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
  • osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
  • przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
  • pracownikom Związku OSP RP.

Złoty Znak Związku OSP RP nosi się na wstążce na szyi, zakładanej pod kołnierz koszuli tak, aby znak zawieszony był poniżej węzła krawata.