Lubaczów998 Odznaka “Za Wysługę Lat”

Odznaka “Za Wysługę Lat”

Odznaka “Za Wysługę Lat” przewidziana jest dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

Odznakę „Za wysługę lat” Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP nadaje:

  • członkom Ochotniczych Straży Pożarnych
  • członkom Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych
  • z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu OSP

Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę i legitymację, potwierdzającą jej nadanie.

Odznakę nosi się na klapie prawej, górnej kieszeni kurtki na wysokości guzika, na środku lewej połowy klapy.