Lubaczów998 ZOP ZOSP RP w Lubaczowie

ZOP ZOSP RP w Lubaczowie

Kadencja ZOP ZOSP RP w Lubaczowie na lata 2021-2025:
Skład osobowy Zarządu:
• Prezes dh Leszek Król
• V-ce Prezes dh Tomasz Lorenc
• V-ce Prezes dh Grzegorz Dominik
• Skarbnik dh Andrzej Osuch
• Sekretarz dh Krzysztof Szczybyło
• członek Prezydium dh Edward Pokrywka
• członek Prezydium mł. bryg. Wojciech Wus
• członek Prezydium dh Tomasz Patałuch
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
• Przewodniczący dh Tomasz Czołacz
• Wiceprzewodniczący dh Jerzy Wenek
• Sekretarz dh Grzegorz Haras
• Członek dh Piotr Kudyba
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie zostali:
• dh Leszek Król
Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie zostali:
• dh Leszek Król
• dh Andrzej Osuch
• dh Edward Pokrywka