Lubaczów998 Funkcje w OSP

Funkcje w OSP

W strukturze zarządu OSP są funkcje typowe dla większości stowarzyszeń: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz funkcje związane z obowiązkiem utrzymania gotowości bojowej: naczelnik i zastępca naczelnika, gospodarz. Przydział funkcji wynika przede wszystkim z predyspozycji części druhów do pracy związanej z działalnością strażacką i z kompetencji innych osób, które realizują się w ogólnym zarządzaniu organizacją. Zarówno jedni, jak i drudzy są w OSP niezbędni. 

Walne zebranie członków OSP wybiera osoby, które tworzyć będą zarząd, ale bez wskazania funkcji. 

Nowo powołany zarząd ustala, kto jakie obowiązki może wziąć na siebie w rozpoczynanej kadencji. W praktyce najczęściej zarząd podejmuje tę decyzję oddalając się na chwilę w trakcie walnego zebrania. Następnie zarząd informuje o tym walne zebranie członków, a informacja ta zostaje wprowadzona do protokołu walnego zebrania członków. 

Decyzja o podziale funkcji jest ważną kompetencją członków zarządu i musi być ujęta w formę uchwały. Warto, by uchwała została podpisana przez wszystkich członków nowego zarządu, stanowi wtedy pisemne potwierdzenie ich zgody na objęcie funkcji.

Dystynkcje OSP:

strażak
starszy strażak
dowódca roty
pomocnik
dowódcy
sekcji
dowódca sekcji
pomocnik
dowódcy
plutonu
dowódca plutonu

Dystynkcje Zarządu OSP:

Prezes
Wiceprezes,
Naczelnik
zastępca
Naczelnika
Członek Zarządu: Skarbnik, Sekretarz, Kronikarz 
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Członek
Komisji
Rewizyjnej