Ogólnopolski Turniej Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Gminie Wielkie OczyOgólnopolski Turniej Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Gminie Wielkie Oczy

W poniedziałek 13 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu, odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest wyposażenie dzieci i młodzieży w teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Nowe pojazdy dla OSP w naszym powiecieNowe pojazdy dla OSP w naszym powiecie

W środę, 22 lutego br. wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów. Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich.