PODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI PREZENTÓW DLA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITAL W LUBACZOWIEPODSUMOWANIE ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRKI PREZENTÓW DLA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO W SZPITAL W LUBACZOWIE

Drogie druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego po raz kolejny udowodniliście, że można na Was liczyć. Dyrekcja szpitala, pracownicy oddziału pediatrycznego w szpitalu w  Lubaczowie oraz organizatorzy  pragną złożyć wyrazy uznania za Wasze wielkie zaangażowanie i poświęcenie na rzecz bliźniego i naszego środowiska.

Bezpieczeństwo w sezonie zimowymBezpieczeństwo w sezonie zimowym

W ostatnich miesiącach strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie odbyli szereg spotkań z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka oraz przeprowadzenia pogadanek związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Spotkania prowadził kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.

Problemy z nowym samochodem dla OSP w NaroluProblemy z nowym samochodem dla OSP w Narolu

Pomimo przyznanego dofinansowania, a nawet podpisania umowy na dostawę nowego wozu, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu w tym roku nie otrzymają samochodu. W kwietniu po wieloletnich staraniach, strażacy z Narola otrzymali promesę od MSWiA w wysokości 550 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Drugie tyle miała dołożyć gmina