„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Ćwiczenia powiatowe „Szpital 2023”Ćwiczenia powiatowe „Szpital 2023”

W dniu 20.09.2023 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych oraz praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu Powiatowym w Lubaczowie przez personel szpitala, podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu lubaczowskiego oraz służb i podmiotów ratowniczych współdziałających z systemem.

Ponad 7200 interwencji – strażackie podsumowanie wakacjiPonad 7200 interwencji – strażackie podsumowanie wakacji

Dwa miesiące wakacji, to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 7200 razy. Ponad 700 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje, to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem.

Zapraszamy do lektury sierpniowego numeru „Przeglądu pożarniczego”Zapraszamy do lektury sierpniowego numeru „Przeglądu pożarniczego”

Dramatyczna akcja, płomienie pochłaniające budynek, strażacy są już na miejscu, zaangażowani i skupieni walczą z żywiołem… Taki filmowy obraz naszej profesji ma wiele osób. Tymczasem składa się na nią wiele innych elementów, choćby zapewnienie do jej funkcjonowania budynków, pojazdów i sprzętu.