Autor: Strażak Ratownik

Ogólnopolski Turniej Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Gminie Wielkie OczyOgólnopolski Turniej Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Gminie Wielkie Oczy

W poniedziałek 13 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu, odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem konkursu jest wyposażenie dzieci i młodzieży w teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.