Lubaczów998 Wiedza Projekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie kraju realizowanego w ramach KPO

Projekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie kraju realizowanego w ramach KPO

Projekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie kraju realizowanego w ramach KPO post thumbnail image

W dniach 6 i 7 lutego 2024 roku, w siedzibie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie, odbyły się warsztaty poświęcone projektowi pod nazwą „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego w ramach Programu MSWiA „Odporność na kryzys – optymalizacja Służb Państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo” na potrzeby Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie kompleksowej architektury mającej na celu zmodernizowanie i zintegrowanie istniejących elementów, a więc budowę pierwszego w kraju, jednolitego i skutecznego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Całkowita wartość projektu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy wynosi 175 679 659 zł, co przełoży się na modernizację 4060 lokalizacji na terenie całego kraju, wybranych zgodnie z systemem rankingowym.      

W trakcie warsztatów głos zabrali:

  • Wiesław Leśniakiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
    i Administracji,
  • nadbryg. Józef Galica – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • Magdalena Zdrojewska – dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Roman Jaworski oraz Wojciech Dyrda – przedstawiciele Departamentu Ochrony Ludności
    i Zarządzania Kryzysowego,
  • Ewa Borkowska i Izabela Janik-Kacperska – przedstawicielki Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • st. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński – kierownik projektu, przedstawiciel Akademii Pożarniczej.

Zgodnie z harmonogramem warsztatów omówiono dotychczasową współpracę i kolejne jej etapy w zakresie realizacji projektu. Przedstawiono elementy systemu, zaprezentowano jego funkcjonalność oraz zalety i możliwości rozwoju i rozbudowy systemu. Omówiono także przykładowe scenariusze jego użycia.

Uczestnicy warsztatów mówili również o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ponadto obradowali również nad zagadnieniami finansowymi i przetargowymi.

Podczas drugiego dnia warsztatów odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz dyrektorzy Zarządów Wykonawczych Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP. Na wideokonferencji omówiono przyjęte w ramach projektu kierunki oraz oczekiwania, w zakresie współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego realizację.

#FunduszeEuropejskie #KPO #KrajowyPlanOdbudowy

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP
Zdjęcia: st.str. Krzysztof Pisz

Zobacz także:

WATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSPWATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSP

Firma MLabs, wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,  wdraża nowoczesny system informatyczny Waterflow, dostarczający użytecznych funkcjonalności związanych z zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.