Kategoria: Wiedza

Projekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie kraju realizowanego w ramach KPOProjekt rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania na terenie kraju realizowanego w ramach KPO

W dniach 6 i 7 lutego 2024 roku, w siedzibie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie, odbyły się warsztaty poświęcone projektowi pod nazwą „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania”, realizowanego w ramach Programu MSWiA „Odporność na kryzys – optymalizacja Służb Państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo” na potrzeby Krajowego Planu Odbudowy i

Bezpieczne lodowiska 2024Bezpieczne lodowiska 2024

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa w okresie sezonu zimowego, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcję „Bezpieczne Lodowiska 2024” polegającą na udzieleniu pomocy w przygotowaniu lodowisk lub ślizgawek między innymi na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd. (wcześniej odpowiednio przygotowany teren).

Wprowadzenie do stosowania znaku KSRGWprowadzenie do stosowania znaku KSRG

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wprowadził do stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pozostałe podmioty współdziałające z tym systemem w drodze umów cywilno-prawnych jednolity znak rozpoznawczy KSRG.

Ogólnopolska inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludnościOgólnopolska inwentaryzacja budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności

6 kwietnia br. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja, podczas której wiceminister Maciej Wąsik, wspólnie z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem, zaprezentowali wyniki ogólnopolskiej inwentaryzacji budynków i obiektów budowlanych służących do schronienia ludności.