Kategoria: Wiedza

WATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSPWATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSP

Firma MLabs, wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,  wdraża nowoczesny system informatyczny Waterflow, dostarczający użytecznych funkcjonalności związanych z zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.

INFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracyINFORMACJA w sprawie obowiązku pracodawcy w zakresie zwolnienia strażaka ratownika OSP od pracy

Przed 1 stycznia 2022 r., a więc w czasie obowiązywania przepisów regulujących kwestię działalności OSP na łamach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, możliwość zwolnienia członka OSP od pracy nie wynikała wprost z przepisów ustawy.

INFORMACJA ws badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSPINFORMACJA ws badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej zwanej ustawą o OSP – w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił

Jakie są dedykowane źródła finansowania OSP?Jakie są dedykowane źródła finansowania OSP?

Ochotnicze straże pożarne to stowarzyszenia, które mogą korzystać ze wszystkich źródeł finansowania, z których korzystają inne organizacje pozarządowe. Ale OSP mają też specjalne, dedykowane strażakom ochotnikom źródła. Poniżej znajdziecie wyliczenie jakie to środki i gdzie ich szukać.