Lubaczów998 Wiedza Mniej miejsc w Akademii Pożarniczej. Jest rozporządzenie

Mniej miejsc w Akademii Pożarniczej. Jest rozporządzenie

Mniej miejsc w Akademii Pożarniczej. Jest rozporządzenie post thumbnail image

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MSWiA w sprawie limitów miejsc na studiach w Akademii Pożarniczej.

W ramach nowelizacji Rozporządzenia MSWiA w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej będą obowiązywały nowe limity na studia w Akademii Pożarniczej.

I tak. Na kierunek studiów ‘inżynieria bezpieczeństwa’ dla strażaków PSP w służbie kandydackiej zredukowana zostanie liczba miejsc ze 105 na 90, a dla strażaków skierowanych przez przełożonych z 215 na 150.

Na nowym kierunku ‘ratownictwo medyczne’ ustalono limit po 30 miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej i skierowanych przez przełożonych. Resort zakłada, że od roku akademickiego 2024/2025 kierunek będzie dedykowany tylko strażakom PSP. W roku akademickim 2023/2024 obowiązywał nabór otwarty dla osób spełniających wymagania Akademii.

Od 1 października 2023 roku na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa nabór będzie prowadzony wyłącznie na jednolite studia magisterskie. Oznacza to między innymi zmianę czasu trwania studiów oraz zwiększenie liczby godzin i wymaganych punktów ECTS. Nauka będzie trwała 10 semestrów, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymają tytuł zawodowy magister inżynier pożarnictwa oraz pierwszy stopień oficerski.

Jeśli chodzi ‘inżynierię bezpieczeństwa’ dla strażaków kierowanych przez przełożonych to są one studiami odpłatnymi. Zmniejszenie liczy miejsc spowodowane było malejącą liczbą osób kierowanych przez ich przełożonych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

źródło: Łukasz Sienicki/ remiza.com.pl

Zobacz także:

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznegoKomenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Przedmiotem postepowania jest dostawa dostaw sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS (Detektor gazów bojowych – Spektrometr ruchliwości jonów) – 21 szt., FTIR (Podręczny spektrometr FTIR)- 21 szt. i Ramana (Spektrometr do