Lubaczów998 Wiedza Nowy kierunek studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Nowy kierunek studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Nowy kierunek studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej post thumbnail image

8 lutego 2023 roku podczas briefingu prasowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, odbyło się uroczyste ogłoszenie decyzji o utworzeniu nowego kierunku studiów w SGSP jakim jest: Ratownictwo Medyczne.

W uroczystości udział wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Pan Włodzimierz Biernacki, dyrektor generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Dariusz Nowak, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA Pan Wojciech Radecki, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Adamem Koniecznym, rektor-komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego dr n.med. Artur Zaczyński.

Szef PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w trakcie konferencji powiedział: ” Ratownictwo medyczne to bardzo ważny element naszego funkcjonowania. Dobry przykład to nasze obecne działania w Turcji gdzie wśród naszych ratowników z grupy poszukiwawczej są ratownicy medyczni, którzy cały czas działają i skutecznie ratują ludzi (…) Jako Państwowa Straż Pożarna chcemy ratować na każdym poziomie. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że 1/3 strażaków będzie miała poziom ratownika medycznego.”

Studia planuje się rozpocząć wraz z początkiem nowego roku akademickiego tj. 1 października 2023. Studia dedykowane są dla wszystkich osób, które osiągną wysoką liczbę punktów na egzaminie maturalnym z takich przedmiotów jak matematyka, biologia, fizyka, chemia. Oprócz tego w toku rekrutacji będzie brana pod uwagę znajomość języka obcego, którego rozwój w zakresie specjalistycznym będzie możliwy w toku studiów. Ważnym elementem będą również zdolności psychofizyczne kandydata. Szczegółowe warunki przyjęcia na studia określane zostaną przez Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  

W pierwszym roku kształcenia planowane jest uruchomienie studiów dla 60 studentów (30 studentów studiów stacjonarnych i 30 studentów studiów niestacjonarnych). Rozpoczęcie od takiej liczby studentów w sposób naturalny pozwoli SGSP rozpocząć kształcenie na nowym dla siebie, a niebywale ważnym dla służby kierunku. W kolejnych latach wraz z sukcesywną budową zaplecza infrastrukturalnego oraz corocznym wzrostem liczby etatów w uczelni o kilkadziesiąt, możliwe jest sukcesywne zwiększanie liczby studentów.

Program studiów na kierunku Ratownictwo Medyczne w SGSP został stworzony w oparciu o standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu ratownika medycznego określony rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Absolwent SGSP osiągnie efekty uczenia się przewidziane dla ratowników medycznych. Bardzo ważnym elementem programu studiów jest grupa tzw. przedmiotów do dyspozycji uczelni. Przedmioty te pozwolą na przygotowanie ratownika medycznego z uwzględnieniem potrzeb służby w PSP. Celem Uczelni jest wykształcenie ratowników medycznych, którzy w toku swojej kariery zawodowej będą mogli służyć w Państwowej Straży Pożarnej oraz będą znali zasady funkcjonowania tej formacji.

Ze względu na praktyczny profil kierunku przewidziane są praktyki zawodowe. Ważne będzie zachowanie synergii pomiędzy dwoma podmiotami podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mianowicie Szkołą Główną Służby Pożarniczej – prowadzącą kierunek i Państwowym Instytutem Medycznym MSWiA, wspierającym Uczelnię w zakresie praktyk i wykwalifikowanej kadry.

 

Opracowanie: Wydział Prasowy na podstawie materiału SGSP

Zdjęcia: kpt. Grzegorz Trzeciak KG PSP, Tomasz Zamiela SGSP

Zobacz także:

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznegoKomenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Przedmiotem postepowania jest dostawa dostaw sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS (Detektor gazów bojowych – Spektrometr ruchliwości jonów) – 21 szt., FTIR (Podręczny spektrometr FTIR)- 21 szt. i Ramana (Spektrometr do