Lubaczów998 Wiedza MODUŁY HCP – DYSPONOWANIE, SKŁAD

MODUŁY HCP – DYSPONOWANIE, SKŁAD

MODUŁY HCP – DYSPONOWANIE, SKŁAD post thumbnail image

Polska posiada moduły różnego typu, w tym moduły HCP, które są przeznaczone do usuwania skutków powodzi.

HCP to moduł pomp wysokiej wydajności, po angielsku High Capacity Pumping modules.

Polska dysponuje czterema modułami HCP, które zostały utworzone na bazie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej biorąc po uwagę ryzyko powodzi i potencjalne miejsca działań wprowadziła podział modułów ze względu na kierunek działań:

Poland HCP West – Europa Zachodnia i Północna

HCP Gorzów

HCP Toruń

Poland HCP South – Europa Wschodnia i Południowa

HCP Rzeszów

HCP Katowice

Istnieje możliwość jednoczesnego dysponowania dwóch modułów HCP w zależności od skali zdarzenia oraz potencjalnego miejsca działań, jednak z założeniem, że nie mogą to być dwa moduły HCP z jednego potencjalnego kierunku działań. Z tego samego powodu comiesięczny dyżur pełni tylko jeden moduł HCP z każdego kierunku dysponowania.

W uzasadnionych przypadkach można zadysponować moduły z tego samego kierunku.

Dysponowanie

Moduły HCP powinny być dyspozycyjne i zapewnić gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty oraz mieć możliwość prowadzenia ciągłych do 21 dni.

Ich dysponowanie odbywa się w oparciu o aktywację Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności lub umowy z danym państwem.

Skład

Skład moduły HCP przedstawia się następująco:

  • Zespół dowodzenia – dowodzenie modułem i koordynowanie działań.

dowódca moduły,

zastępca dowódcy modułu,

dwóch oficerów łączników,

członkowie zespołu łączności,

koordynator medyczny.

Samochód operacyjny,

Samochód/kontener dowodzenia i łączności.

  • Pluton logistyczny – zapewnia samowystarczalność przez okres trwania misji i organizuje obozowisko.

Maksymalnie osiem osób, w tym Dowódca i Zastępca Dowódcy Zespołu Logistyki.

Nośnik kontenerów + przyczepa, kontener sanitarny, kontener kwatermistrzowski, minibus 9-osobowy, dwa ciężkie samochody kwatermistrzowskie (w tym jeden z KW PSP Warszawa), agregat prądotwórczy do zasilania obozowiska, minimum dwa mobilne zbiorniki paliwa.

  • Zespół operacyjny – zapewnia realizację zadań.

Maksymalnie 28 osób, w tym Dowódca i Zastępca Dowódcy Zespołu Operacyjnego, Dowódcy Sekcji.

Zadania realizowane są przez sekcje:

  • Sekcja pomp bardzo dużej wydajności

Pompa do wody brudnej i zanieczyszczonej o wydajności min. 40 000 l/min wraz z pojazdem do transportu pompy i osprzętu,

Lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, przyczepka z quadem

  • Sekcja pomp dużej wydajności

Dwie pompy do wody brudnej i zanieczyszczonej dużej wydajności, minimum 6000 l/min wraz z pojazdem do ich transportu, w tym co najmniej jeden samochód ratowniczo – gaśniczy,

Samochód wężowy lub kontener wężowy.

  • Sekcja pomp małej wydajności

Minimum 10 pomp o wydajności powyżej 1000 l/min,

Dwa samochody operacyjne,

Lekki samochód kwatermistrzowski,

Średni samochód kwatermistrzowski lub SCKn z kontenerem pompowym.

Misje

Do tej pory tylko w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wydzielone siły i środki modułów HCP brały udział w trzech misjach: w Czarnogórze – 2010, Czechach – 2013, Bośni i Hercegowinie – 2014. 

Moduły przeszły certyfikacje w 2017 roku na terenie Czech, recertyfikacja planowana jest na 2024 rok.

źródło: remiza.com.pl

Zobacz także:

WATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSPWATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSP

Firma MLabs, wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,  wdraża nowoczesny system informatyczny Waterflow, dostarczający użytecznych funkcjonalności związanych z zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.