KG PSP i prezes zarządu PSPA podpisali List intencyjny o współpracy

KG PSP i prezes zarządu PSPA podpisali List intencyjny o współpracy post thumbnail image

23 sierpnia 2022 r. komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) Pan Maciej Mazur, podpisali List intencyjny dotyczący współpracy w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów elektrycznych, stacji oraz punktów ładowania.

Na mocy podpisanego dokumentu, określono ramowe obszary współdziałania Stron, które będą obejmowały między innymi:

  • partnerstwo przy wydawaniu przygotowywanych przez PSPA raportów nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych oraz wspólna organizacja merytorycznych seminariów w przedmiotowym zakresie,
  • współpracę merytoryczną przy opracowaniu i nowelizacji standardowych zasad postępowania podczas zdarzeń z pojazdami elektrycznymi,
  • współpracę merytoryczną w obszarze wymagań przeciwpożarowych dla infrastruktury służącej do ładowania pojazdów elektrycznych oraz garażowania tego typu pojazdów w obiektach budowlanych,
  • współtworzenie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa związanego z pojazdami elektrycznymi oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG
Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski

Zobacz także:

Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży PożarnychSzesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP / zakresy obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP.