Lubaczów998 Aktualności Bezpieczeństwo w sezonie zimowym

Bezpieczeństwo w sezonie zimowym

Bezpieczeństwo w sezonie zimowym post thumbnail image

W ostatnich miesiącach strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie odbyli szereg spotkań z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka oraz przeprowadzenia pogadanek związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Spotkania prowadził kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.

Spotkania był okazją do przypomnienia bardzo ważnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwach, takich jak zagrożenia związane z tlenkiem węgla – czadem i zasady bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu zbiorników wodnych w sezonie zimowym.

Młodzież miała również okazję zobaczyć z bliska jak wygląda wóz strażacki oraz jakiego specjalistycznego sprzętu strażacy używają na co dzień. Nie ominięto również zagadnień związanych z pracą strażaka, a mianowicie co trzeba zrobić, żeby nim zostać i czym tak naprawdę się zajmuje.

W spotkaniach wzięło udział łącznie ponad 700 dzieci ze szkół podstawowych w Krowicy Samej, Lisich Jamach, Baszni Dolnej, Załużu, Łukawcu i Młodowie oraz młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w Oleszycach.

Opracował: bryg. Michał Lautenszleger, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: Archiwum SP Młodów 

Zobacz także:

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 rINFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.