Lubaczów998 Aktualności Ponad 7200 interwencji – strażackie podsumowanie wakacji

Ponad 7200 interwencji – strażackie podsumowanie wakacji

Ponad 7200 interwencji – strażackie podsumowanie wakacji post thumbnail image

Dwa miesiące wakacji, to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 7200 razy. Ponad 700 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje, to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem.

Strażacki samochód wyjeżdżał do pomocy średnio co 14 minut. W działania zaangażowanych było ponad 11500 zastępów podkarpackich strażaków.

W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani zginęło 80 osób. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 700 osobom.

Większość strażackich interwencji, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.

Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowaliśmy ponad 250.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie. Szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Strażacy przeprowadzili także instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również pogadanki na temat sposobów zachowań podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Podczas wizyt sprawdzane także były warunki i organizacja ewakuacji obozowisk.

Opracowanie: bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Zobacz także: