Lubaczów998 ZOSP RP

ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu.

Władze Związku

1. Pawlak Waldemar, woj. mazowieckie – Prezes Zarządu Głównego
2. Dąbrowski Zdzisław, woj. kujawsko – pomorskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
3. Konieczny Janusz, woj. podkarpackie – Wiceprezes Zarządu Głównego
4. Leśniakiewicz Wiesław, woj. mazowieckie – Wiceprezes Zarządu Głównego
5. Meres Zbigniew, woj. śląskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
Mikołajczak Stefan, woj. wielkopolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego (do 1 kwietnia 2019)
6. Grzeszczak Eugeniusz woj. wielkopolskie
7. Starownik Marian, woj. lubelskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
8. Tiszbierek Teresa, woj. opolskie – Wiceprezes Zarządu Głównego
9. Wojtaś Waldemar, woj. dolnośląskie
10. Fedko Edward, woj. lubuskie
11. Ryś Jan, woj. łódzkie
12. Siarka Edward, woj. małopolskie
13. Tarczyński Antoni Jan, woj. mazowieckie
14. Duda Andrzej, woj. podlaskie
15. Tomczonek Zygmunt, woj. pomorskie
16. Pawlak Mirosław, woj. świętokrzyskie
17. Ochlak Andrzej, woj. warmińsko – mazurskie
18. Kowalski Marek, woj. zachodniopomorskie
19. Raniowska Danuta , woj. zachodniopomorskie
20. Kopeć Stanisław
21. Nowak Adam
22. Skaźnik Bronisław

Dystynkcje członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP (Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP)

członek zarządu
członek prezydium zarządu  komendant gminny prezes członek komisji rewizyjnej przew.
komisji rewizyjnej
kapelan gminny

 

Dystynkcje członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP (Oddział Powiatowy ZOSP RP – powiat ziemski, Oddział Miejski ZOSP RP – powiat grodzki)

członek zarządu
członek prezydium zarządu wiceprezes zarządu prezes
zarządu
członek komisji rewizyjnej wieprze.
komisji rewizyjnej
przew. komisji
rewizyjnej
kapelan powiatowy

 

Dystynkcje członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

członek zarządu
członek prezydium zarządu
wiceprezes zarządu
prezes zarządu
członek komisji rewizyjnej
wiceprzew.
komisji rewizyjnej
przew.
komisji rewizyjnej
     
członek sądu honorowego
wiceprzew.
sądu honorowego
przew.
sądu honorowego
kapelan wojewódzki      

 

Dystynkcje członków Zarządu Głównego ZOSP RP

członek zarządu
członek prezydium
zarządu
wiceprezes zarządu
prezes zarządu
członek komisji
rewizyjnej
wiceprzew.
komisji rewizyjnej
przew.
komisji rewizyjnej
     
członek
sądu honorowego
wiceprzew.
sądu honorowego
przew.
sądu honorowego
kapelan krajowy