Dzień: 2022-12-17

Bezpieczeństwo w sezonie zimowymBezpieczeństwo w sezonie zimowym

W ostatnich miesiącach strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Lubaczowie odbyli szereg spotkań z młodzieżą w ramach prezentacji zawodu strażaka oraz przeprowadzenia pogadanek związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Spotkania prowadził kpt. Marek Chomyszyn – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.