Lubaczów998 Wiedza Śmigłowce dla ochrony bioróżnorodności

Śmigłowce dla ochrony bioróżnorodności

Śmigłowce dla ochrony bioróżnorodności post thumbnail image

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze 350 mln (milionami) złotych projekt pn.:  „Pomagamy i chronimy – Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności” realizowany w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dzięki sfinansowaniu ze środków własnych NFOŚiGW Komenda Główna Policji i Państwowa Straż Pożarna zyska dwa śmigłowce wraz z wyposażeniem do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Policji, Państwowej Straży Pożarnej i NFOŚiGW.

Realizowany przez Narodowy Fundusz program priorytetowy „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” ma na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami, a także wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Stawiając na wsparcie ochrony bioróżnorodności, a także bezpieczeństwa Polaków Policja i Państwowa Straż Pożarna zakupi dwa śmigłowce wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. W głównej mierze sprzęt posłuży ochronie bioróżnorodności, możliwe będzie m.in. przeprowadzanie akcji gaśniczych wielkopowierzchniowych pożarów, w tym w parkach narodowych oraz ograniczanie skutków zagrożeń powodziowych. Śmigłowce będą również wyposażone w pakiet części zamiennych, planowane są także szkolenia dla dodatkowych pilotów i mechaników. Sprzęt posłuży do prowadzenia działań rozpoznawczo-patrolowych i ewakuacyjnych, działań eliminujących zatory lodowe czy działań o charakterze humanitarnym, np. dowóz wody pitnej, jedzenia czy paszy dla zwierząt.

“Wspieranie działań mających na celu ochronę bioróżnorodności wpisuje się w misję realizowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. Musimy chronić naszą bioróżnorodność, której bogactwo jest ponadprzeciętne. Cieszy fakt, że możemy ze środków własnych wspomóc ciężką pracę strażaków i policjantów. Dzisiejsza uroczystość to wyraz wsparcia dla poświęcenia i zaangażowania Policji oraz Straży Pożarnej. Dla dobra polskiej przyrody idziemy ze służbami ramię w ramię ” – powiedział prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Przemysław Ligenza.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, Narodowy Fundusz poprzez rozliczne działania wspiera ochronę środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Służby mundurowe nie po raz pierwszy korzystają ze wsparcia Narodowego Funduszu – w ostatnich latach sfinansowano zakup samochodów gaśniczo pożarniczych, łodzi z modułem pożarowym zarówno dla ochotniczej jak i Państwowej Straży Pożarnej, a także Policji.

Obecny na uroczystości Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen.brygadier Andrzej Bartkowiak zwrócił sie do uczestników słowami: “Dużo się mówi o naszych misjach w Turcji i Czechach, gdzie zrobilismy doskonałą robotę dzięki wspaniałej obsłudze pilotów z Policji. (…) Dziś Państwowa Straż Pożarna jest częścią wielkiej floty strzegącej bezpieczeństwa Polski. Bardzo dziękuję wszystkim którzy się do tego przyczynili”

Dzięki podpisanej umowie śmigłowce wraz z wyposażeniem będą służyć do prowadzenia akcji ratowniczych, przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska, jak również zapobieganiu skutkom zanieczyszczenia środowiska.

Zasoby Policji i Państwowej Straży Pożarnej stacjonującej na terenie Warszawy, będą wykorzystane do działań na terenie całego kraju. Sprzęt będzie rozdysponowany za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP do działań na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami.

Umowa dotycząca projektu została podpisana 9 grudnia 2022 r. przez prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dr Przemysława Ligenzę gen. insp. dr Jarosława Szymczyka  komendanta głównego Policji oraz gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: NFOŚIGW

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski , Biuro Komendanta Głównego KG PSP

Zobacz także: