Lubaczów998 Wiedza Jak wygląda podział pożarów według wielkości?

Jak wygląda podział pożarów według wielkości?

Jak wygląda podział pożarów według wielkości? post thumbnail image

Praca strażak to nie tylko działanie, ale także niezbędna wiedza. Znajomość wielkości pożarów jest nam potrzebna do sporządzenia meldunku z działań gaśniczych lub do oszacowania możliwości taktycznych na miejscu działań.
Pożar dzielimy według kilku kryteriów:

  • spalona powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych,
  • kubatura (metry sześcienne)
  • powierzchnia (hektary lub ilość podanych prądów gaśniczych).

Pożar MAŁY (o powierzchni do 70 m2 lub objętości 350 m3)

spalone lub zniszczone zostały obiekty lub ich części; ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp

– o powierzchni do 70 m2

– spalone lub zniszczone zostały lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni do l ha

– podane zostały maksymalnie 4 prądy gaśnicze

Pożar ŚREDNI (o powierzchni od 71 m2 do 300 m2 lub objętości od 351 m3 do 1500 m3)

spalone lub zniszczone zostały obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp

– spalone lub zniszczone zostały lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni od 1,1 ha do 10 ha

– podane zostało 5 do 12 prądów gaśniczych

Pożar DUŻY (o powierzchni od 301 m2 do 1000 m2 lub objętości od 1501 m3 do 5000 m3)

spalone lub zniszczone zostały obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp

– spalone lub zniszczone zostały lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni od 10,1 ha do 100 ha

– podane zostało 13 do 36 prądów gaśniczych

Pożar BARDZO DUŻY (o powierzchni ponad 1000 m2 lub objętości ponad 5000 m3)

spalone lub zniszczone zostały obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp

– spalone lub zniszczone zostały lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki o powierzchni ponad 100 ha

– podane zostało 37 i więcej prądów gaśniczych.

źródło: Redakcja Strażacki.pl/Waldemar Pruss

Zobacz także:

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznegoKomenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Przedmiotem postepowania jest dostawa dostaw sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS (Detektor gazów bojowych – Spektrometr ruchliwości jonów) – 21 szt., FTIR (Podręczny spektrometr FTIR)- 21 szt. i Ramana (Spektrometr do