Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW

Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW post thumbnail image

Aplikacja WATERFLOW, realizowana w ramach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu DOB-BIO9/14/01/2018 pt.: „Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, którego gestorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, została wyróżniona złotym medalem na targach SAWO 2022.

Dzięki aplikacji WATERFLOW działającej na urządzeniach mobilnych (aktualnie z systemem Android, docelowo również iOS), możliwe jest:

  1. zbieranie, uzupełnianie i wykorzystywanie danych dotyczących źródeł wody;
  2. posiadanie dostępu do interaktywnej mapy zawierającej informacje o źródłach wody do zewnętrznego gaszenia, które zostały wprowadzone przez przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem aplikacji.

Z aplikacji WATERFLOW mogą korzystać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak np. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. By korzystać z aplikacji WATERFLOW należy zgłosić się do właściwej terenowo komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, celem nadania uprawnień do utworzenia konta w systemie.

Opracowanie: Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

Zobacz także:

INFORMACJA ws badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSPINFORMACJA ws badań lekarskich strażaków ratowników OSP oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) – dalej zwanej ustawą o OSP – w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina zapewnia, stosownie do posiadanych sił