Lubaczów998 Wiedza Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW

Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW

Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW post thumbnail image

Aplikacja WATERFLOW, realizowana w ramach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu DOB-BIO9/14/01/2018 pt.: „Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, którego gestorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, została wyróżniona złotym medalem na targach SAWO 2022.

Dzięki aplikacji WATERFLOW działającej na urządzeniach mobilnych (aktualnie z systemem Android, docelowo również iOS), możliwe jest:

  1. zbieranie, uzupełnianie i wykorzystywanie danych dotyczących źródeł wody;
  2. posiadanie dostępu do interaktywnej mapy zawierającej informacje o źródłach wody do zewnętrznego gaszenia, które zostały wprowadzone przez przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej z wykorzystaniem aplikacji.

Z aplikacji WATERFLOW mogą korzystać funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, jak np. członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych. By korzystać z aplikacji WATERFLOW należy zgłosić się do właściwej terenowo komendy powiatowej/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, celem nadania uprawnień do utworzenia konta w systemie.

Opracowanie: Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP

Zobacz także: