Lubaczów998 Wiedza Wprowadzenie do stosowania znaku KSRG

Wprowadzenie do stosowania znaku KSRG

Wprowadzenie do stosowania znaku KSRG post thumbnail image

Informujemy, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wprowadził do stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pozostałe podmioty współdziałające z tym systemem w drodze umów cywilno-prawnych jednolity znak rozpoznawczy KSRG.

Logotyp krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego został udostępniony na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce pt. „LOGOTYP KSRG”. W zakładce tej umieszczone zostały pliki edytowalne o rozszerzeniu PSD (Adobe Photoshop) oraz księga znaku z wizualizacjami przedstawiającymi sposób wykorzystania logo do oznakowania pojazdów, budynków, umundurowania oraz do zastosowania w działaniach popularyzatorskich i promujących działalność tego systemu.

Logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego może być stosowane do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, a także popularyzatorskich, związanych z działalnością tego systemu.

Prawo do wykorzystywania znaku (logo) krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego mają wyłącznie podmioty tworzące, włączone oraz współdziałające z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.

Opracowanie: Biuro Ochrony Ludności KG PSP

Zobacz także: