Lubaczów998 Aktualności ​OBCHODY GMINNEGO DNIA STRAŻAKA W STARYM SIOLE

​OBCHODY GMINNEGO DNIA STRAŻAKA W STARYM SIOLE

​OBCHODY GMINNEGO DNIA STRAŻAKA W STARYM SIOLE post thumbnail image
W dniu 18 maja 2024 roku  w miejscowości Stare Sioło odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Michała Jabłońskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Oleszycach Danuty Mulińskiej, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie bryg. Wiktora Serafina, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie druha Leszka Króla. W uroczystościach wzięli również udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Oleszyce, a także radni gminni, radny powiatowy, sołtysi oraz zaproszeni goście.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17:00 mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Starym Siole, którą odprawił ksiądz proboszcz Mieczysław Nicpoń. Następnie udano się na plac przy remizie OSP w Starym Siole, gdzie nastąpiła dalsza cześć obchodów. Dowódca uroczystości Komendant Gminny druh Łukasz Gier złożył meldunek druhowi Leszkowi Królowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubaczowie o gotowości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oleszyce  do uroczystego apelu z okazji Dnia Strażaka.
Jak co roku był to dobry czas do wyróżnienia i docenienia druhów z naszych jednostek. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: druh Wojciech Szwed, druh Krzysztof Rogalski, druh Wiesław Bąk. Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: druhna Adela Zawitkowska-Gier, druh Józef Harasymowicz, druh Witold Szyk, druh Wojciech Presz, druh Łukasz Gier,
a brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: druha Pawła Kalmuka oraz druha Romana Kuzyka. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał druh Kacper Buksak.
Podczas uroczystości wielokrotnie wybrzmiały słowa „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, które są mottem strażaków widniejącym na strażackich sztandarach oznaczające nie tylko zwyczajne działania, lecz szlachetną służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie.
 
Zdjęcia: Piotr Janowski, Paweł Ostrowski/ Miasto I Gmina Oleszyce

Zobacz także: