Lubaczów998 Aktualności Posiedzenie Komisji Ochotniczych Straży Pożarnych CTIF

Posiedzenie Komisji Ochotniczych Straży Pożarnych CTIF

Posiedzenie Komisji Ochotniczych Straży Pożarnych CTIF post thumbnail image

6 kwietnia br. dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP wraz z dh Teresą Tiszbierek Wiceprezes ZG ZOSP RP uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Ochotniczych Straży Pożarnych CTIF.

Udział w posiedzeniu wzięli również przedstawiciele europejskich związków ochotniczych straży pożarnych z: Grecji, Słowenii, Finlandii, Francji, Niemiec, Austrii, Estonii i Szwecji. Po raz pierwszy posiedzenie komisji prowadził jej nowy przewodniczący dr Christoph Weltecke (Niemcy).

Dh Prezes Waldemar Pawlak przedstawił wszystkim uczestnikom posiedzenia działania jakie realizują strażacy ochotnicy w Polsce w związku z trwającą wojną na Ukrainie, poinformował o udzielanej pomocy zarówno ze strony Związku OSP RP jak i bezpośrednio przez same ochotnicze straże pożarne. Przedstawił również trudną sytuację uchodźców oraz wskazał ewentualne możliwości wsparcia systemowego z zagranicy.

W ramach posiedzenia dokonano również analizy wpływu pandemii na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w krajach członkowskich CTIF oraz dokonano analizy raportu (FNSPF) dot. Dyrektywy o czasie pracy.

Robocze posiedzenie komisji realizowane było w języku angielskim w formie on-line.

źródło: ZOSP RP

Zobacz także:

Strażacy i policjanci patrolują akweny w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”Strażacy i policjanci patrolują akweny w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”

Podczas letnich wakacji jednym z priorytetów służb jest zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą. W tym celu strażacy i policjanci prowadzą wspólne patrole, z wykorzystaniem łodzi, które mają za zadanie rozpoznanie dróg dojazdu do akwenów, miejsc wodowania sprzętu pływającego oraz sprawdzanie „dzikich kąpielisk”.

Logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoLogo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma ogromną przyjemność ogłosić wynik konkursu na projekt logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który został ogłoszony w dniu 9 grudnia 2022 r. i zakończył się w dniu 16 stycznia 2023 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 110 projektów. Bezpośrednią obsługę konkursu zapewniło Biuro Ochrony Ludności KG PSP,