Lubaczów998 Aktualności Przejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

Przejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy

Przejście na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy post thumbnail image

W czwartek 25 lutego 2022 roku w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków dowódcy JRG i przejścia na zaopatrzenie emerytalne trzech funkcjonariuszy, którzy po długoletniej służbie odchodzą na zaopatrzenie emerytalne.

Po wprowadzeniu sztandaru KP PSP w Lubaczowie głos zabrał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie st. bryg. Janusz Jabłoński, który serdecznie podziękował odchodzącym na emeryturę za długie lata służby, pogratulował dotychczasowych dokonań, złożył wyrazy uznania za zawsze wzorową postawę, zaangażowanie, zdyscyplinowanie i wysokie poczucie obowiązku w organizacji pracy, które mogą być solidnym przykładem dla młodych adeptów sztuki pożarniczej.

Następnym elementem zbiórki było odczytanie decyzji personalnych o zwolnieniu ze służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zdanie obowiązków Dowódcy JRG przez bryg. Dariusza Wałczyka.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili asp. sztab. w st. spocz. Leszek Pelc – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego oraz członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego w osobach: bryg. Paweł Stokłosa, bryg. Andrzej Skomra, mł. bryg. Marcin Puzon, st. kpt. Marcin Szyjduk.

Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia odznaczeń i medali.

Uchwałą Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” woj. podkarpackiego odznaczeni Odznaką Honorową „Krzyż Strażacki” zostali st. bryg. Janusz Jabłoński oraz bryg. Dariusz Wałczyk.

Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. podkarpackiego nadało bryg. Dariuszowi Wałczyk Medal „Sempel Fidelis”.

Przebieg służby i doświadczenie zawodowe

Pan bryg. Dariusz Wałczyk służbę rozpoczął w 1990 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, następnie od 1 sierpnia 1992 roku w Lubaczowie. Zajmował stanowiska: dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy JRG. Dnia 1 lutego 2018 roku mianowany na stanowisko dowódcy JRG w KP PSP w Lubaczowie. Przez okres swojej służby dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany i etyczny. Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych przejmując kierowanie działaniami na poziomie interwencyjnym
i taktycznym.

Za swoją nienaganną służbę odznaczony został:

  • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Brązowa i Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
  • Brązowy i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
  • Dyplom Komendanta Głównego PSP

Pan mł. bryg. Wiesław Sopel służbę rozpoczął w 1999 roku w komendzie powiatowej PSP w Lubaczowie. Zajmował stanowiska m.in: stażysty, technika, dowódcy sekcji oraz dyżurnego operacyjnego. Wykazywał profesjonalizm podczas wykonywania zadań związanych z dysponowaniem jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych. Reprezentował wysoki poziom dyscypliny zewnętrznej i wewnętrznej, a także wysoki stopień odpowiedzialności za realizację powierzonych i podjętych zadań.

Za swoją nienaganną służbę odznaczony został:

  • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
  • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Pan ogn. Janusz Szutka służbę rozpoczął w 2006 roku w komendzie powiatowej PSP w Lubaczowie. Zajmował stanowiska m.in.: stażysty, młodszego ratownika-kierowcy, operatora sprzętu. Był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym oraz rzetelnym w realizacji obowiązków służbowych. Aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach.

Za swoją nienaganną służbę odznaczony został:

  • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 

Opracował: st. kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Wus, mł. kpt. Damian Stachów, KP PSP Lubaczów

Zobacz także: