Lubaczów998 Aktualności Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego post thumbnail image

Decyzją Komendanta Głównego PSP, Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z dniem 1 maja 2022 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 70 jednostek OSP. W województwie podkarpackim do KSRG trafiły tylko dwie OSP – Rzeszów – Budziwój oraz Stare Oleszyce.

Do tej pory w naszym powiecie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajdowało się 10 jednostek OSP: Basznia Dolna, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Krowica Hołodowska, Oleszyce, Wielkie Oczy, Niemstów, Narol, Cewków oraz Łukawiec. Zatem OSP Stare Oleszyce będzie 11 jednostką.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zadaniem jednostek wchodzących w jego skład jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez podmioty ratownicze odbywa się likwidacja miejscowych zagrożeń od gaszenia pożarów, przez ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne, jak również w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W skład systemu wchodzą jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

źródło: MAG, zlubaczowa.pl

Zobacz także: