Lubaczów998 Aktualności Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka ze Starych Oleszyc włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego post thumbnail image

Decyzją Komendanta Głównego PSP, Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Z dniem 1 maja 2022 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 70 jednostek OSP. W województwie podkarpackim do KSRG trafiły tylko dwie OSP – Rzeszów – Budziwój oraz Stare Oleszyce.

Do tej pory w naszym powiecie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym znajdowało się 10 jednostek OSP: Basznia Dolna, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Krowica Hołodowska, Oleszyce, Wielkie Oczy, Niemstów, Narol, Cewków oraz Łukawiec. Zatem OSP Stare Oleszyce będzie 11 jednostką.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Zadaniem jednostek wchodzących w jego skład jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez podmioty ratownicze odbywa się likwidacja miejscowych zagrożeń od gaszenia pożarów, przez ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne, jak również w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. W skład systemu wchodzą jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

źródło: MAG, zlubaczowa.pl

Zobacz także:

Logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoLogo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma ogromną przyjemność ogłosić wynik konkursu na projekt logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który został ogłoszony w dniu 9 grudnia 2022 r. i zakończył się w dniu 16 stycznia 2023 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 110 projektów. Bezpośrednią obsługę konkursu zapewniło Biuro Ochrony Ludności KG PSP,

Moduły gaśnicze GFFFV Poland Państwowej Straży Pożarnej pomogą francuskim strażakom w walce z pożaramiModuły gaśnicze GFFFV Poland Państwowej Straży Pożarnej pomogą francuskim strażakom w walce z pożarami

Dwa moduły gaśnicze GFFFV Poland (Wrocław i Szczecin) w sumie 146 strażaków i 49 pojazdów wyruszy dziś z pomocą francuskim strażakom, którzy walczą z pożarami lasów na południu swojego kraju.