Lubaczów998 Zdarzenia Narol: Inspekcja gotowości bojowej

Narol: Inspekcja gotowości bojowej

Narol: Inspekcja gotowości bojowej post thumbnail image
13 czerwca w OSP w Narolu została prowadzona co roczna kontrola gotowości operacyjnej (dotyczy ona jednostek znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym).

Kontrola przeprowadzana jest bez uprzedzenia a jej celem jest sprawdzenie oraz ocena jednostki m.in. pod kątem:
1️⃣ przebiegu alarmowania – oceniany jest czas od momentu zaalarmowania jednostki do czasu wyjechania do zgłoszenia
2️⃣ gotowości druhów – oceniany jest stan osobowy, wymagane uprawnienia do uczestnictwa w akcji oraz kompletność umundurowania.
3️⃣ gotowość do natychmiastowego użycia pojazdów, sprzętu ratowniczego, sprzętu łączności – sprawdza się pojazdy pod kątem technicznym, sprzęt znajdujący się na pojeździe pod kątem sprawności oraz wszelkich pozwoleń i świadectw dopuszczenia do działań.
4️⃣ dokumentacja OSP – wszelkie wymagane dokumenty uprawniające jednostkę oraz jej członków do funkcjonowania i prowadzenia działań ratowniczych.
5️⃣ wiedza teoretyczna druhów OSP – test jest w formie pisemnej i jest podzielony na trzy kategorie: dowódca, kierowca, ratownik.
6️⃣ ćwiczenie – kontrolujący podaje wymyślone zdarzenie na jakie mają zareagować strażacy tak jakby uczestniczyli w normalnej akcji a następnie ocenia działania całego zastępu pod kątem prawidłowo wykonanych zagadnień
7️⃣ stanu technicznego infrastruktury strażnicy, mającego wpływ na obniżenie gotowości operacyjnej OSP – ocenia się stan techniczny remizy, ilość boksów garażowych, ogrzewanie budynku, selektywne alarmowanie, syrenę oraz zaplecze socjalne.
8️⃣ ocena inspekcji – jest to całkowita ocena przeprowadzonej inspekcji.
Strażacy z OSP w Narolu ukończyli inspekcję gotowości z oceną dobrą.
źródło: OSP Narol

Zobacz także: