Lubaczów998 Aktualności Bezpieczne wakacje – służby przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

Bezpieczne wakacje – służby przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

Bezpieczne wakacje – służby przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku post thumbnail image

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas nadchodzących wakacji było tematem wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Naradzie, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli przewodniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W posiedzeniu uczestniczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec.

Wojewoda przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z wakacyjnym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży oraz wydała rekomendacje dla służb, dla których okres wakacji będzie wiązał się ze wzmożona działalnością w obszarach zarówno prewencyjno-profilaktycznych, ale także kontrolnych. Przedstawiciele służb zapewnili, że na bieżąco monitorują sytuację oraz pozostają w stałej gotowości do reagowania i podejmowania działań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Straż pożarna, wzorem lat ubiegłych, podejmie m.in. działania kontrolne w obiektach i na terenach, na których będzie się odbywał wypoczynek.

– Nasze zadania skierowane są przede wszystkim na działania kontrolne w obiektach i na terenach, na których ten wypoczynek będzie się odbywał. Prowadzimy działania w dwóch zakresach: w kwestiach przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz w możliwościach prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych. Na chwilę obecną skontrolowano 49 obiektów, z których 3 otrzymały wynik negatywny – powiedział nadbryg. Babiec.

– Najwięcej obiektów zgłoszonych do wypoczynku mamy w powiecie leskim, rzeszowskim i krośnieńskim. Szczególnym zainteresowaniem objęte są obozowiska w lesie i pola namiotowe – podkreślił.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej będą odwiedzali obozy harcerskie, szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Strażacy przeprowadzą także instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Opracowanie: na podstawie informacji PUW, bryg. Marcin Betleja/KW PSP w Rzeszowie

Zobacz także: