PRAWO JAZDY KATEGORII ‘C’ DLA DRUHÓW OSP

PRAWO JAZDY KATEGORII ‘C’ DLA DRUHÓW OSP post thumbnail image

Szef MSWiA zatwierdził Program szkolenia przygotowujący słuchacza do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii ‘C’.

Szkolenie skierowane jest do strażaków ochotników, którzy mają skierowanie na szkolenie od przedstawiciela Zarządu OSP, ukończone 21 lat, prawo jazdy kategorii ‘B’, orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych i założył Profil Kandydata na Kierowcę na kat. C (w organie właściwym w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami) i udostępni jego numer organizatorowi szkolenia.

Poniżej cały Program szkolenia.

źródło: remiza.com.pl

Zobacz także:

INFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 rINFORMACJA w sprawie ekwiwalentu pieniężnego według stanu prawnego ze stycznia 2022 r

Zgodnie z art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

Samochód dla strażaków z Krowicy Hołodowskiej od Volkswagen Financial ServicesSamochód dla strażaków z Krowicy Hołodowskiej od Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services przekazał bezpłatnie 20 samochodów na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Pojazdy trafiły do jednostek OSP czynnie zaangażowanych w pomoc uchodźcom, w tym do OSP w Krowicy Hołodowskiej. Samochody będą wykorzystywane do transportu osób oraz przewożenia żywności i darów dla potrzebujących.  Pojazdy został użyczone na 6 miesięcy.