Lubaczów998 Aktualności Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu pożarniczego OSP

Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu pożarniczego OSP

Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu pożarniczego OSP post thumbnail image

26 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie zakończyło się szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi „Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 września 2023 roku.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, a także do obsługi samochodów pożarniczych i urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP. Słuchaczom kursu przekazano również wiedzę dotyczącą konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Do egzaminu końcowego przystąpiło 38 druhów z terenu powiatu lubaczowskiego. Wszyscy strażacy ukończyli egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym.

Uroczystego wręczenia zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie bryg. Wiktor Serafin.
Wszystkim druhom gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy powodzenia w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej!

Opracował: kpt. Marek Chomyszyn, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: mł. kpt. Andrzej Gnap, KP PSP Lubaczów

Zobacz także: