Lubaczów998 Aktualności Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu lubaczowskiego

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu lubaczowskiego

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP z terenu powiatu lubaczowskiego post thumbnail image

3 grudnia 2023 r. zakończyło się trwające prawie dwa miesiące szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego, mające na celu przygotowanie słuchacza do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie. Szkolenie ukończyło 44 słuchaczy.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z nowym programem „szkolenia podstawowego strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2023 r. i obejmowało m.in. pracę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działania prowadzone podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Szkolenie zakończono egzaminem, który składał się z dwóch części: teoretycznej – pisemny sprawdzian wiedzy oraz praktycznej – były to stanowiska z obsługi sprzętu. 

Uroczystego wręczenia zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie bryg. Wiktor Serafin.
Wszystkim druhnom i druhom gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy powodzenia w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej!

Opracował: kpt. Marek Chomyszyn, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: st. str. Aleksander Skibicki, KP PSP Lubaczów

Zobacz także: