Lubaczów998 Aktualności Odprawa pionu PSP odpowiedzialnego za szeroko pojętą teleinformatykę i radiokomunikację

Odprawa pionu PSP odpowiedzialnego za szeroko pojętą teleinformatykę i radiokomunikację

Odprawa pionu PSP odpowiedzialnego za szeroko pojętą teleinformatykę i radiokomunikację post thumbnail image

W dniach 7 – 8 czerwca 2022 roku w Ośrodku Szkolenia w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, odbyła się odprawa pionu Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnego za szeroko pojętą teleinformatykę i radiokomunikację.
W odprawie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich oraz szkół PSP, odpowiedzialni za sprawy IT a także dyrektorzy Biura Bezpieczeństwa Informacji i Biura Planowania Operacyjnego KG PSP.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z technologiami funkcjonującymi w oparciu o tzw. chmurę obliczeniową (cloud computing) oraz ewentualnym jej zastosowaniem w strukturach PSP w odniesieniu do scenariuszy kryzysowych oraz utworzenia sprawnego systemu zarządzania zasobami sprzętowymi i ludzkimi w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Zwrócono również uwagę na dynamiczny rozwój rozwiązań typu LOW CODE / NO CODE do tworzenia w szybkim trybie aplikacji „krojonych na miarę”, zwiększających efektywność administracji publicznej. Omawiana technologia daje możliwość zapewnienia skalowalności, odpowiedniej wydajności i bezpieczeństwa w tworzonych aplikacjach, na poziomie nie gorszym od aplikacji pisanych na zamówienie, które z reguły są kosztowniejsze, a ich wytworzenie trwałoby o wiele dłużej.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym punktem narady była wizyta w firmie w Bydgoszczy, która w ostatnich latach prowadziła prace naukowo badawcze we współpracy m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną i innymi instytucjami obszaru obronności. Głównym celem spotkania było zaznajomienie uczestników z przeprowadzonymi badaniami w kontekście dopasowania wyników i wytworzonych narzędzi jako rozwiązań dedykowanych dla PSP na potrzeby m.in. misji zagranicznych (w których udział biorą specjalistyczne grupy ratownicze w ramach USAR POLAND) oraz akcji ratowniczych kierowanych przez PSP na terenie RP (w których siły i środki przekraczają możliwości taktyczne komend powiatowych czy wojewódzkich lub charakter zdarzenia determinuje do szerokiego współdziałania z innymi służbami i podmiotami).

Dodatkowo został przeprowadzony pokaz dynamiczny zastosowanych technologii od infrastruktury sieciowej po kanwę softwarową pokazując pełen zakres możliwości systemu.

Opracowanie: Wydział Bezpieczeństwa Informacji KG PSP
Zdjęcia: bryg. Zbigniew Dąbrowski / KG PSP, Łukasz Blechman / TelDat

Zobacz także: