Lubaczów998 Aktualności Służby w gotowości – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Służby w gotowości – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Służby w gotowości – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego post thumbnail image

Podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem dzisiejszego spotkania był Stan gotowości podkarpackich służb do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z możliwością wystąpień powodzi i podtopień.

Przewodnicząca pracom Zespołu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła uwagę na ryzyko wystąpienia zagrożeń, z jakimi tradycyjnie Podkarpackie zmagało się późną wiosną.

– Maj i czerwiec to historycznie okres wzmożonych opadów oraz czas występowania nawalnych deszczy, czasem kończących się bardzo niebezpiecznymi powodziami błyskawicznymi. Musimy stale podejmować działania, które pozwolą uchronić nas przed tymi zagrożeniami – mówiła wojewoda.

Następnie, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Anna Sowa przedstawiła stan infrastruktury przeciwpowodziowej w województwie oraz realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedsięwzięcia. Zaznaczyła, że na ten moment wszystkie zbiorniki retencyjne oraz cieki wodne są gotowe do przyjęcia ewentualnej fali wezbraniowej. Dyrektor Sowa przypomniała także, że RZGW w Rzeszowie nadzoruje blisko 650 km wałów. Dodatkowe 133 km podlega zlewni w Krakowie.

Dyrektor rzeszowskiej RZGW poinformowała również, że trwają prace z związane z realizacją nowych i modernizacją istniejących wałów. Obecnie w budowie pozostaje 17 km nowej infrastruktury, zaś modernizowanych jest 46 km kolejnych. Kształtowany jest także przekrój koryta na Strugu.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Andrzej Babiec przedstawił ocenę zabezpieczenia operacyjnego Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego oraz zdolności do reagowania w warunkach zagrożenia powodziowego. Poinformował o zabezpieczeniu Podkarpackiej Straży w odpowiednie siły i środki. Zaznaczył, że formacja jest gotowa do prowadzenia działań także przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań.

– Do wykorzystania w trackie ewentualnej akcji ratowniczej mamy specjalistyczną grupę dronową z komendy powiatowej PSP w Przeworsku – mówił gen. Babiec.

Do dyspozycji służb pozostają także magazyny wojewody. Jak podkreślił Bogdan Mazur, dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie, na wyposażeniu ośmiu magazynów znajduje się wielofunkcyjny sprzęt przeznaczony do walki z żywiołem. To m.in. wysokowydajne pompy, łodzie, quady, zapory przeciwpowodziowe i setki tysięcy worków przeciwpowodziowych.

Krzysztof Jurczak, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Krośnie poinformował, że zgodnie prognozą sezonową najbliższe miesiące pod względem opadów nie powinny odbiegać od normy. Jak zaznaczył, nie oznacza to wcale, że nie wystąpią gwałtowne zjawiska.

Na zakończenie posiedzenia wojewoda poleciła kierownikom służb utrzymywanie stałej gotowości i bieżące informowanie WCZK w Rzeszowie o możliwości pojawienie się zagrożeń.

Opracowanie oraz zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Zobacz także: