Lubaczów998 Aktualności Komenda PSP w Lubaczowie ogłasza nabór

Komenda PSP w Lubaczowie ogłasza nabór

Komenda PSP w Lubaczowie ogłasza nabór post thumbnail image

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie prowadzi nabór do służby na stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej. 

Do zadań na tym stanowisku należy m.in. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP (w tym: ubezpieczenie budynków, organizowanie przeglądów obiektów i instalacji, prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, opłatą za korzystanie ze środowiska), prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem oraz zbywaniem środków transportu oraz wyposażenia komend czy spraw związanych z wyposażeniem funkcjonariuszy w umundurowanie i odzież ochronną.

Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi strażackiej braci na złożenie wszelkich wymaganych dokumentów i oświadczeń mają czas do 25 kwietnia. Najlepsi spośród zgłoszonych kandydatów wyłonieni zostaną w toku wieloetapowych kwalifikacji. Składają się na nie testy sprawności fizycznej (z m.in. zakresu wydolności, rzut piłkarską lekarską czy biegu po kopercie), sprawdzian wiedzy nt. funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej, weryfikacja posiadanych kwalifikacji i uprawnień dodatkowych, oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Co najważniejsze kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełniać muszą stosowne kryteria m.in. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, legitymować się bardzo dobrym stanem zdrowia, tj. zdolnością fizyczną i psychiczną. Atutem będzie także wykształcenie z zakresu pożarnictwa.

Szczegółowe informacje nt. naboru -> LINK

zlubaczowa.pl

Zobacz także: