Wręczenie decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Wręczenie decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego post thumbnail image

12 maja 2022 r. w świetlicy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie nastąpiło wręczenie decyzji o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Oleszycach do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Włączenie jednostki OSP Stare Oleszyce poprzedzone zostało trójstronnym porozumieniem zawartym przez burmistrza Oleszyc, prezesa OSP Stare Oleszyce oraz komendanta powiatowego PSP w Lubaczowie.

Zgodnie z decyzją nr IX/208 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 maja 2022 r. roku włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Starych Oleszycach do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Po odczytaniu dokumentu, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie st. bryg. Janusz Jabłoński w obecności burmistrza Oleszyc Pana Andrzeja Gryniewicza przekazał decyzję prezesowi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Oleszycach dh Józefowi Zawitkowskiemu.

Aktualnie na terenie powiatu lubaczowskiego funkcjonuje 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do struktur KSRG, w tym 2 na terenie gminy Lubaczów, gminy Wielkie Oczy, gminy Cieszanów oraz gminy Oleszyce.

Włączenie w struktury KSRG to wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla jednostki OSP, ale również obowiązki oraz wyzwania. Proces włączania jednostki OSP do KSRG uwarunkowane jest spełnieniem przez jednostkę określonych wymagań uszczegółowionych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, spełnienia standardów wyposażenia i odpowiedniego wyszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co umożliwia realizację samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: mł. bryg. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: archiwum KP PSP Lubaczów

Zobacz także:

KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.