Dzień: 2023-01-16

Statystyczne podsumowanie interwencji w powiecie lubaczowskim za 2022 r.Statystyczne podsumowanie interwencji w powiecie lubaczowskim za 2022 r.

W 2022 roku strażacy powiatu lubaczowskiego odnotowali 1111 interwencji, w tym 189 pożarów, 900 miejscowych zagrożeń i 22 alarmy fałszywe. Jest to o 298 interwencje więcej niż w 2021 roku. Przez cały 2022 rok najwięcej pożarów bo aż 90 miało miejsce na terenach uprawnych, a 53 powstało w obiektach mieszkalnych. Ponadto, na