Lubaczów998 Aktualności Statystyczne podsumowanie interwencji w powiecie lubaczowskim za 2022 r.

Statystyczne podsumowanie interwencji w powiecie lubaczowskim za 2022 r.

Statystyczne podsumowanie interwencji w powiecie lubaczowskim za 2022 r. post thumbnail image

W 2022 roku strażacy powiatu lubaczowskiego odnotowali 1111 interwencji, w tym 189 pożarów, 900 miejscowych zagrożeń i 22 alarmy fałszywe. Jest to o 298 interwencje więcej niż w 2021 roku. Przez cały 2022 rok najwięcej pożarów bo aż 90 miało miejsce na terenach uprawnych, a 53 powstało w obiektach mieszkalnych. Ponadto, na terenie powiatu lubaczowskiego powstało 10 pożarów lasów.

Odnotowano wzrost pożarów w porównaniu do roku poprzedniego. Największą liczbę pożarów odnotowano w miesiącach marzec i lipiec, głównie z powodu pożarów suchych traw na nieużytkach rolnych.

W marcu odnotowano duży wzrost miejscowych zagrożeń, który był spowodowany działaniami na granicy Polsko-Ukraińskiej w związku z wojną na Ukrainie.

W związku z powyższymi zdarzeniami odnotowano 16 wypadków śmiertelnych, a 60 osób odniosło obrażenia.

Liczba zdarzeń w rozbiciu na gminy przedstawia się następująco: miasto Lubaczów 177 zdarzeń, gmina Lubaczów 405 zdarzeń, gmina Cieszanów 102 zdarzenia, gmina Horyniec Zdrój 75 zdarzeń, gmina Narol 116 zdarzeń, gmina Oleszyce 132 zdarzenia, gmina Stary Dzików 60 zdarzeń, gmina Wielkie Oczy 44 zdarzenia.

Opracował: bryg. Michał Lautenszleger, KP PSP Lubaczów/ zlubaczowa.pl

Zobacz także: