Kącik pożarniczy w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej

Kącik pożarniczy w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej post thumbnail image

Z inicjatywy Wójta Gminy Lubaczów Wiesława Kapla, w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Krowicy Samej powstał kącik strażacki. 

W tym miejscu zgromadzone zostały materiały historyczne oraz sprzęt strażacki z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Krowicy Hołodowskiej. 

Ze swojej strony popieramy inicjatywę! Gratulujemy!

 

Zobacz także:

Szesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży PożarnychSzesnastu zastępców KW PSP, koordynatorami ds. Ochotniczych Straży Pożarnych

W środę 25 maja 2022 r. sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Pan Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczyli 16 oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP / zakresy obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP.