Lubaczów998 Aktualności Spotkanie noworoczne OSP w Gminie Lubaczów

Spotkanie noworoczne OSP w Gminie Lubaczów

Spotkanie noworoczne OSP w Gminie Lubaczów post thumbnail image

Tradycyjnie strażacy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubaczów spotykają się na początku roku, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Wczoraj takie spotkanie odbyło się w Załużu.

15 stycznia w Remizie w Załużu miało miejsce pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie. Głównym celem spotkania było podsumowanie działalności Zarządu oraz ustalenie planu pracy na 2024 rok. Część oficjalną poprowadził dh Krzysztof Szczybyło- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubaczowie.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Lubaczów- Wiesław Kapel podziękował Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej i innym podmiotom- stowarzyszeniom oraz organizacjom wspierającym Jednostkami OSP w realizacji ich zadań. Wójt zwrócił uwagę także na rolę promocji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, dzięki której zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania pracy strażackiej,  wstępowania w jej szeregi oraz nabywania umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Dużą rolę odgrywają tutaj gminne Szkoły, w których znajdują się np. kąciki strażackie oraz organizacja Turnieju Umiejętności Strażackich.

Pan Wiesław Kapel omówił także tegoroczny projekt budżetu, gdzie obok wydatków na bieżącą działalność OSP, ważną cześć stanowią planowane zakupy sprzętu strażackiego, w tym zakup samochodów ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP Basznia Dolna i specjalnego lekkiego dla Krowicy Hołodowskiej oraz inwestycje w zakresie infrastruktury, tj. budowa nowej remizy w Lisich Jamach i przygotowanie do rozbudowy w Młodowie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie: bryg. Wiktor Serafin – p.o. Komendanta oraz kpt. Marek Chomyszyn – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubaczowie.

Na zakończenie kapelan powiatowy strażaków, ks. Sławomir Szewczak, odmówił modlitwę, a strażacy kolędując podzielili się opłatkiem i złożyli sobie serdeczne życzenia noworoczne.

Gmina Lubaczów

Zobacz także: