Lubaczów998 Wiedza PSP I SOP ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ

PSP I SOP ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ

PSP I SOP ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ post thumbnail image

W poniedziałek 23 maja zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Służbą Ochrony Państwa.

Porozumienie zostało podpisane przez komendantów obu formacji – gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka i ppłk. Pawła Olszewskiego.

Dokument określa zasady współdziałania podczas zabezpieczania osób ochranianych i współpracy w rozpoznawaniu zagrożeń pożarowych. Postanowienia zawarte w dokumencie uwzględniają również działania dydaktyczno-szkoleniowe w powyższym zakresie.

źródło: remiza.com.pl/ fot.: KG PSP

Zobacz także: