Lubaczów998 Wiedza Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego post thumbnail image

Przedmiotem postepowania jest dostawa dostaw sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS (Detektor gazów bojowych – Spektrometr ruchliwości jonów) – 21 szt., FTIR (Podręczny spektrometr FTIR)- 21 szt. i Ramana (Spektrometr do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana)- 21 szt. oraz dwóch ręcznych monitorów skażeń promieniotwórczych.

Zamówienie powinno zostać wykonane w ciągu 90 dni od  dnia zawarcia umowy.

Sprzęt trafi do komend w Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Leżajsku, Gdyni, Katowicach, Bielsku-Białej, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Szczecinie, Koszalinie, Legnicy i we Wrocławiu.

Foto. KG PSP

źródło: remiza.com.pl

Zobacz także:

WATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSPWATERFLOW – BŁYSKAWICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI O ZAOPATRZENIU W WODĘ W KIESZENI KAŻDEGO STRAŻAKA PSP I OSP

Firma MLabs, wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej,  wdraża nowoczesny system informatyczny Waterflow, dostarczający użytecznych funkcjonalności związanych z zaopatrzeniem w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.