Lubaczów998 Wiedza Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi w imieniu swoim i innych komend prowadzi przetarg na dostawę sprzętu analitycznego post thumbnail image

Przedmiotem postepowania jest dostawa dostaw sprzętu analitycznego wykorzystującego metodę IMS (Detektor gazów bojowych – Spektrometr ruchliwości jonów) – 21 szt., FTIR (Podręczny spektrometr FTIR)- 21 szt. i Ramana (Spektrometr do szybkiej i automatycznej analizy oraz identyfikacji nieznanych substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym: narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana)- 21 szt. oraz dwóch ręcznych monitorów skażeń promieniotwórczych.

Zamówienie powinno zostać wykonane w ciągu 90 dni od  dnia zawarcia umowy.

Sprzęt trafi do komend w Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Opolu, Leżajsku, Gdyni, Katowicach, Bielsku-Białej, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Szczecinie, Koszalinie, Legnicy i we Wrocławiu.

Foto. KG PSP

źródło: remiza.com.pl

Zobacz także:

Złoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOWZłoty medal na targach SAWO dla aplikacji WATERLOW

Aplikacja WATERFLOW, realizowana w ramach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektu DOB-BIO9/14/01/2018 pt.: „Warunki zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów dla budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”, którego gestorem jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, została wyróżniona złotym medalem na targach SAWO 2022.

Czynniki chorobotwórcze w Straży Pożarnej – sposoby postępowaniaCzynniki chorobotwórcze w Straży Pożarnej – sposoby postępowania

Geneza zagrożeń Podczas miesięcy lub lat szkolenia zawodowego strażacy zaznajamiają się z zagrożeniami podczas działań ratowniczo-gaśniczych, po to, aby bezpiecznie prowadzić działania i zdrowym wrócić do macierzystej jednostki, a w dalszej kolejności – do domu.