Lubaczów998 Aktualności KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”

KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI”

KONKURS ,,STRAŻACY W AKCJI” post thumbnail image

W stulecie Związku OSP RP, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają konkurs pod hasłem „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: kategorię filmową oraz kategorię literacką. Jest kierowany jest do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie całego kraju. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, na adres: 00-340 Warszawa, ul Oboźna 1 z dopiskiem Konkurs „Konkurs – Strażacy w akcji”, lub na e-mail: konkurs.strazacywakcji@gmail.com. W załączeniu regulamin Konkursu.

Kontakt: Marian Zalewski marian.zalewski@zg.zosprp.pl

 

źródło: zosprp.pl

Zobacz także:

Służby w gotowości – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania KryzysowegoSłużby w gotowości – posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem dzisiejszego spotkania był Stan gotowości podkarpackich służb do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z możliwością wystąpień powodzi i