Lubaczów998 Aktualności Odprawa kadry dowódczej COO KSRG

Odprawa kadry dowódczej COO KSRG

Odprawa kadry dowódczej COO KSRG post thumbnail image

W dniach 24 – 25 listopada 2021 r. w formie wideokonferencji odbywa się odprawa kadry dowódczej Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej otwarcia dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Na wstępie kadra dowódcza COO uczciła minutą ciszy  śp.st. bryg. Radosława Fijołka, Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze, który w dniu 20 listopada br. odszedł na wieczną służbę.

Wprowadzenia do odprawy oraz przedstawienia agendy dokonał st. bryg. Michał Langner, Zastępca Dyrektora Biura Planowania Operacyjnego w KG PSP.

Odprawa podzielona została na cztery bloki tematyczne:

Blok 1:

 1. Aktualizacja Zasad organizacji centralnego odwodu operacyjnego,
 2. Wnioski i spostrzeżenia z krajowych ćwiczeń ratowniczych przeprowadzonych w 2021 roku, plan ćwiczeń na lata 2022-2025,
 3. Informacje nt. prac zespołu zadaniowego do opracowania zasad organizacji sztabu na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych, w tym omówienie narzędzia teleinformatycznego do wyjazdów zagranicznych z ewentualną możliwością wykorzystania na terenie kraju.

Blok 2

 1. Omówienie działań ratowniczych i humanitarnych prowadzonych poza granicami Polski przez PSP (Grecja, Turcja, Niemcy, Słowacja, Rumunia),
 2. Przedstawienie wniosków z działań gaśniczych po pożarze archiwum w Krakowie oraz pożarze zabudowy zwartej w Nowej Białej w powiecie nowotarskim,
 3. Informacja nt. prac zespołu zadaniowego do opracowania zasad postępowania służb dyżurnych stanowisk kierowania PSP w przypadku otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych lub hydrologicznych wydanych przez IMGW-PIB,
 4. Bezzałogowe statki powietrzne (instrukcja operacyjna, zasady użytkowania BSP w PSP, monitoring BSP).

Blok 3

 1. Plan sieci specjalistycznych grup ratowniczych, obszary chronione,
 2. Aktualizacja Zasad organizacji ratownictwa wodno-nurkowego,
 3. Aktualizacja Zasad organizacji ratownictwa medycznego,
 4. Aktualizacja Zasad organizacji ratownictwa technicznego,
 5. Aktualizacja Zasad organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz zakupy wyposażenia dodatkowe dla SGRChem,

Blok 4

 1. Wyposażenie SGRW poziomu BS w jednolity sprzęt do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych i zagrożeń przeciwpowodziowych (Bambi Bucket, haki do big bag, liny, nosze, przyczepki, itp.),
 2. Moduły GFFFV – certyfikacja, ćwiczenia (potencjalne), warsztaty szkoleniowe,
 3. Aktualizacja Zasad organizacji łączności, Metodyki organizacji łączności, Instrukcji ws. organizacji łączności,
 4. Informacje nt. rozpoczęcia prac budowy chmury obliczeniowej dla PSP,
 5. Standard wyposażenia samochodu dowodzenia i łączności typu SDł komp, SDł bat, SLRr,
 6. Aktualizacja porozumień ze służbami MSWiA (SG, Policja) oraz z DGRSZ, DORSZ, LP i LPR,
 7. Komunikaty:
 • budowa „nowego” systemu SWD PSP,
 • nowelizacja ramowych wytycznych do opracowania zasad dysponowania sił  JOP,
 • aktualizacja Planów Ratowniczych,
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji ksrg,
 • zdarzenia na drogach,
 • omówienie dotychczasowych i planowanych szkoleń w zakresie rozpoznawania i reagowania na zdarzenia radiacyjne.

Dodatkowo, w trakcie spotkania podsumowano działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w strefie przygranicznej, w tym omówiono kwestie dowozu wody do celów sanitarnych, kontroli namiotów i sprzętu oświetleniowego, pomocy służbom w dyslokacji, zabezpieczaniu startów i lądowań statków powietrznych.

Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP.
Zdjęcia: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP.

Zobacz także: