Lubaczów998 Aktualności Porozumienie PSP z WOP w zakresie integracji systemów łączności radiowej

Porozumienie PSP z WOP w zakresie integracji systemów łączności radiowej

Porozumienie PSP z WOP w zakresie integracji systemów łączności radiowej post thumbnail image

10 października 2022 r. komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podpisał porozumienie z Szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej pułkownikiem Andrzejem Nawrockim w zakresie integracji systemów łączności radiowej PSP z Wojskową Ochroną Przeciwpożarową.

Porozumienie jest etapem wieńczącym dotychczasowe wspólne prace. WOP pozyskała m.in. częstotliwość leżącą w paśmie częstotliwości PSP wyłącznie na swoje potrzeby. Kanał ten zostanie zaprogramowany na radiotelefonach służących do łączności z PSP i służyć będzie do prowadzenia korespondencji na własny użytek, dzięki czemu nie będzie już potrzeby korzystania z radiotelefonów wojskowych czy zajmowania kanałów do tego nie przeznaczonych – podaje KG PSP. 

Proces wdrożenia porozumienia zostanie poprzedzony seriami szkoleń.

Przygotują one kadry do właściwego i skutecznego przeprowadzenia zmian. W tym celu w każdej jednostce organizacyjnej WOP zostaną wyznaczeni koordynatorzy do spraw łączności, którzy będą merytorycznie przygotowani do sprawowania swoich funkcji. Koordynatorzy Ci wejdą w program cyklicznych szkoleń realizowanych przez PSP, co zapewni, że ich wiedza będzie cały czas aktualizowana, a przewidywane zmiany w systemie łączności radiowej rozpoznawane z dużym wyprzedzeniem, zapewniając jednocześnie szansę na równoległe ich wdrażanie w obu formacjach – czytamy na KG PSP 

Źródło: KG PSP 

Zobacz także: