Lubaczów998 Aktualności Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP?

Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP?

Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP? post thumbnail image

Na stronie rządowej pojawił się projekt Ustawy o ochronie ludności, nad jaką pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W projekcie pojawiły się również zapisy dotyczące jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które określają zadania, jakie mogą być realizowane przez te jednostki.
Jakie podmioty będą „podmiotami ochrony ludności”?

Podmiotami tymi będą m.in:
– Państwowa Straż Pożarna
– podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
– ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze niewchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
– inne organizacje ratownicze

Jakie zadania będą mogły być wykonywane przez „podmioty ochrony ludności”?

Projekt ustawy opisuje szereg zadań dla podmiotów. Analizując projekt, zadania, które szczególnie będą mogły być przewidziane dla OSP to m.in.:
– monitorowanie zagrożeń i szacowanie ryzyka ich wystąpienia
– prowadzenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności, w tym kształtowanie świadomości zagrożeń i pożądanych zachowań społecznych 
– informowanie, ostrzeganiu i alarmowanie ludności
– reagowaniu i podejmowaniu interwencji oraz działań ratowniczych 
– prowadzeniu ewakuacji ludności 
– zapewnieniu osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy doraźnej.

źródło: www.strazacki.pl

Zobacz także:

Działania PSP w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na rzecz ochrony ofiar wojny w UkrainieDziałania PSP w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na rzecz ochrony ofiar wojny w Ukrainie

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej / Szef Obrony Cywilnej Kraju podejmuje szereg działań z zakresu ochrony ludności, w tym obrony cywilnej w oparciu o akty prawa krajowego i międzynarodowego.

Ponad 9000 interwencji – strażackie podsumowanie wakacjiPonad 9000 interwencji – strażackie podsumowanie wakacji

Dwa miesiące wakacji, to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 9000 razy. Ponad 1200 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje, to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem.

Logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoLogo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ma ogromną przyjemność ogłosić wynik konkursu na projekt logo krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który został ogłoszony w dniu 9 grudnia 2022 r. i zakończył się w dniu 16 stycznia 2023 r. Do konkursu zgłoszonych zostało 110 projektów. Bezpośrednią obsługę konkursu zapewniło Biuro Ochrony Ludności KG PSP,