Lubaczów998 Aktualności Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP?

Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP?

Projekt Ustawy o ochronie ludności. Co przewidziano dla OSP? post thumbnail image

Na stronie rządowej pojawił się projekt Ustawy o ochronie ludności, nad jaką pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W projekcie pojawiły się również zapisy dotyczące jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, które określają zadania, jakie mogą być realizowane przez te jednostki.
Jakie podmioty będą „podmiotami ochrony ludności”?

Podmiotami tymi będą m.in:
– Państwowa Straż Pożarna
– podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
– ochotnicze straże pożarne i inne podmioty ratownicze niewchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
– inne organizacje ratownicze

Jakie zadania będą mogły być wykonywane przez „podmioty ochrony ludności”?

Projekt ustawy opisuje szereg zadań dla podmiotów. Analizując projekt, zadania, które szczególnie będą mogły być przewidziane dla OSP to m.in.:
– monitorowanie zagrożeń i szacowanie ryzyka ich wystąpienia
– prowadzenie edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności, w tym kształtowanie świadomości zagrożeń i pożądanych zachowań społecznych 
– informowanie, ostrzeganiu i alarmowanie ludności
– reagowaniu i podejmowaniu interwencji oraz działań ratowniczych 
– prowadzeniu ewakuacji ludności 
– zapewnieniu osobom poszkodowanym lub ewakuowanym pomocy doraźnej.

źródło: www.strazacki.pl

Zobacz także: